Vásárlási Szerződés

1. Általános rendelkezések

A Páholy Szendvics Kft. (1103 Budapest, Noszlopy utca 16/A, adószám: 13954088-2-42) által üzemeltetett www.paholyszendvics.hu webáruház, - a továbbiakban: www.paholyszendvics.hu az interneten elérhető termékkatalógusa, amely saját készítésű szendvicsek, hidegkonyhai készítmények, friss saláták, desszertek és üdítőitalok forgalmazásával foglalkozik.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Páholy Szendvics Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég - továbbiakban Megrendelő - között. A vásárlási szerződést a Páholy Szendvics Kft. írásban megkötött szerződésnek minősül. A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Páholy Szendvics Kft. kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek készítéséhez, értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Páholy Szendvics Kft., mint Eladó, és a Megrendelő, mint Vevő között jön létre. A Páholy Szendvics Kft. felelősséget kizárólag a www.paholyszendvics.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Páholy Szendvics Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Páholy Szendvics Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

3. Árak

A www.paholyszendvics.hu webáruházban, a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely már tartalmazza a csomagolás díját is. A házhozszállítás szolgáltatásának megrendelése esetén a szolgáltatás díját a vásárlási volumen és a megjelölt szállítási cím távolsága a Páholy Szendvics Kft. telephelyétől, konyhájától (Lurdy Ház) kalkulálva határozza meg. A szállítási díjat a webáruház automatikusan számolja. Páholy Szendvics Kft. a mindenkori szállítási tarifákat a www.paholyszendvics.hu webáruház „HÁZHOZSZÁLLÍTÁS” címen közzétett menüpont alatt folyamatosan és naprakészen kommunikálja. A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Páholy Szendvics Kft. kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. A csomagolási díj számítása

Páholy Szendvics Kft. jelenleg 3 méretű csomagoló dobozzal dolgozik:
- 6 db. – os
- 10 db. – os
- 20 db. – os dobozméret

Páholy Szendvics Kft. a ingyenes csomagolási díj számításánál 100% - os kapacitás kihasználtságot vett alapul. Kevesebb darabszámú szendvics esetén az egy szendvicsre vetített csomagolási többletköltséget Páholy Szendvics Kft. jogosult a mindenkori csomagolóanyag költségek figyelembe vétele mellett Vevő részére továbbszámlázni.

4. Páholy Szendvics Kft. felelősségvállalása


A www.paholyszendvics.hu webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház „Házhozszállítás, Gyakran Ismételt Kérdések, Törzsvásárlói Klub, Kapcsolat” menüpontjaiban olvashatók. Páholy Szendvics Kft. vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

5. Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről kötelező érvényű vásárlási szándéknak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Páholy Szendvics Kft. részére.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével
zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek
összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A www.paholyszendvics.hu webáruházban leadott megrendelésről Megrendelő postafiókjába a rendszer által automatikusan küldött másolatot kap.
A megrendelés visszaigazolását ügyfélszolgálatunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül e-mail/telefon igazolja vissza. Az esetleges műszaki hibák, leterhelt internet hálózatok stb. kiküszöbölése miatt a vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az
ajánlati kötöttsége alól mentesül.

7. Rendelés lemondása

A Megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény szállítása előtt 24 órával a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a megrendelést azonosító adatokkal (megrendelő neve, számlázási adatok, a teljesítés kért időpontja, telefonszám stb.) megjelölésével kell az info@paholyszendvics.hu címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Páholy Szendvics Kft ügyfélszolgálata visszajelezte.

A szállítási/átvételi időponthoz képest 24 órán belül a friss alapanyag, illetve a műszakszervezés miatt a rendelés lemondásának lehetősége nincs. Amennyiben mégis megtörténik, úgy ez esetben a Felek a körülményeket, lehetőségeket figyelembe véve egyeztetést kezdeményeznek, az esetlegesen felmerülő károk minimalizálása érdekében. Ellenkező megállapodás hiányában Megrendelő fizetési kötelezettsége változatlanul fenn áll.

A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül
elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a
visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó.

Ebben az esetben a Páholy Szendvics Kft. köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő viseli.

A www.paholyszendvics.hu webáruházban forgalmazott termékkörök az üdítőitalok kivételével romlandó élelmiszerként vannak kategorizálva, termékcsere, visszavásárlás stb. élelmiszerbiztonsági okok miatt nem lehetséges.

8. Adatkezelés, Hírlevél küldés

8.1 A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
8.2 A felhasználó a 8.1 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

9. Panaszkezelés rendje

Páholy Szendvics Kft. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolat” menüpontban található info@paholyszendvics.hu  e-mail címen,
illetve postai levél útján is közölheti. Webáruházunk, szolgáltatásunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

10. Vegyes rendelkezések

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy nézeteltéréseik békés útón történő rendezése érdekében a Tőlük elvárható módon mindent megtesznek.

Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Budapest, 2017. május 12.